Minust

ANTO LIIVAT
Juhtimisõppejõud ja -treener (executive coach), uudishimulik maailmaparandaja.

Minu kirg on luua mõttekeskkonda, kus sünnib taipamise ime – ideed ja lahendused, mis avaldavad suurimat positiivset mõju. Lisaks erialasele tööle pean oluliseks ühiskonnaelus kaasa rääkida.

Olen juhtinud majandussaadet Buum, osalenud nõukogu ja auditikomitee liikmena Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse töös, juhtinud fraktsiooni ja revisjonikomisjoni Tallinna Linnavolikogus, korraldanud olümpiamängude kavva jõudnud 3×3 korvpalli Eesti meistrivõistlusi ning löönud kaasa mulle armsa Tallinna 32. Keskkooli vilistlaskogu tegemistes.

Olen enam kui 15 aasta pikkuse töökogemusega lektor, koolitaja ja executive coach. Juhin Estonian Business Schooli bakalaureuseõpet ja räägin 2018. aastast ärihariduse arengus kaasa mitmekümne riigi ärikoolide võrgustiku Baltic Management Development Association nõukogu liikmena.

Mind paeluvad strateegilise eestvedamise temaatika ja juhtimissimulatsioonid (serious games). Täienduskoolituses olen juhtinud EBS Executive Education Liidri arenguprogrammi ning Executive MBA programmi strateegilise eestvedamise ja lõputööde koostamise mooduleid, samuti disaininud ja viinud läbi arvukalt sisekoolitusprogramme. Estonian Business Schooli üliõpilased on mind mitmel korral tunnustanud parima õppejõu tiitliga.

Lõpetasin Estonian Business Schooli avaliku halduse erialal ja õppisin Engalitcheff Institute on Comparative Political and Economic Systems programmis Georgetowni ülikoolis. Olen täiendanud end Tartu Ülikoolis Euroopa õpingute magistriprogrammis, samuti Erickson College International The Art and Scince of Coaching ja High Performance Team Coaching ning CEEMAN’i International Management Teachers Academy programmides.

Selleks, et juhtidel asjad õnnestuksid, peab neist mõndagi teadma. Tarvis läheb ka kogemust ja oskust näha olukordi õige nurga alt ning pühendada tähelepanu ühtaegu nii olevikule kui ka tulevikule, et üks neist teist ära ei rikuks.

Veel on vaja kõvasti enesekindlust ja tegutsemisjulgust, et rakendada oma loomupäraseid võimeid ning teha teoks see, mis tarvilik. Aga ka alandlikku meelt, et olla õnnelik ja leppida asjadega, mida muuta pole võimalik.

Mustamäe KOV 2021

MIKS KANDIDEERIN?

Mustamäe on minu lapsepõlve kodukant – olen siin kasvanud ja käinud koolis ning lasteaias. Kahe väikese lapse isana soovin, et kõik pealinna lasteaiad saaksid kiiremas korras renoveeritud ning spordisõbrana pean oluliseks, et noorte sporditegevuse toetus tõuseks pealinnas vähemalt samas tempos hindade kasvuga.

Linnavolikogu liikme ja revisjonikomisjoni juhina olen õppinud põhjalikult tundma linnaeelarvet ja pealinna toimimist ning soovin ka edaspidi anda oma panuse, et Tallinnast saaks tõepoolest inimsõbralik ja roheline maailmalinn, mille juhtimiskultuuris hinnatakse onupojapoliitika ning alalhoidlikkuse asemel läbipaistvust, väärt asjatundjaid ja uuenduslikke ideid. Vaata rohkem allolevatest videotest.

Sõbrad & toetajad

TEISED MINUST